cz       en
 

OBCHODNÍ PODMÍNKYObjednávky, uzavření kupní smlouvy
Odesláním objednávky uzavírá kupující s prodávajícím kupní smlouvu a zároveň akceptuje cenu objednaného zboží platnou v den objednání. Všechny objednávky podané prostřednictvím našeho obchodu jsou závazné. Uzavřením kupní smlouvy se prodávající i kupující zavazují řídit těmito obchodními podmínkami. Vaše objednávka bude automaticky potvrzena e-mailem

Dodací lhůta a způsob doručení – oblečení / apparel
Lhůta dodání zboží je 2–5 dní. V případě, že si dodávka vyžádá delší dobu, je zákazník o novém termínu dodání informován. Pokud se dodací lhůta od přijetí objednávky změní, je o této skutečnosti zákazník informován e-mailem nebo telefonicky. 
Objednané zboží bude zákazníkovi zasláno nejčastěji jako balík prostřednictvím České Pošty nebo PPL. Při převzetí zboží zkontrolujte a případné vady způsobené dopravou řešte přímo s dopravcem.


  Dodací lhůta a způsob doručení – snowboardy, kiteboardy
Lhůta dodání zboží (pokud je skladem) je maximálně 3 týdny. V případě, že si dodávka vyžádá delší období než 3 týdny, je zákazník o novém termínu dodání informován. Pokud se dodací lhůta od přijetí objednávky změní, je o této skutečnosti zákazník informován e-mailem nebo telefonicky. 
Objednané zboží bude zákazníkovi zasláno nejčastěji jako balík prostřednictvím dopravce PPL. Balné a poštovné  je 150,– Kč  u všech zásilek.
Zboží je zasíláno pojištěné. Při převzetí zboží zkontrolujte a případné vady způsobené dopravou řešte přímo s dopravcem.


  Způsob platby

  • Dobírka: objednané zboží vám zašleme prostřednictvím České Pošty nebo dopravcem PPL a při převzetí toto zboží uhradíte v hotovosti.
  • Převodem na účet: po připsání platby na účet, vám bude zboží odesláno na uvedenou adresu.Reklamace, záruka
Vztahuje se výhradně na zboží řádně objednané a zaplacené. Uplatněna může být výhradně po dobu záruční doby, která ze zákona trvá 24 měsíců od převzetí zboží, není-li výslovně Záruka z případných vad na našem zboží se vztahuje sjednáno jinak. Podmínkou záruky je, aby kupující při uplatnění záruky předložil kopii daňového dokladu prodávajícího na dodané zboží a doklad o jeho zaplacení. Bez těchto dokladů nebude záruka uznána. Důkazní tíhu původu zboží nese plně kupující. Zboží musí být dodáno kompletní tak, jak bylo převzato od prodávajícího. Z hygienických důvodů je zboží k reklamaci přijato pouze řádně vyčištěné.
Záruka se nevztahuje na mechanické poškození, či nadměrné opotřebení zboží a dále na vady způsobené užíváním, neodbornou manipulací, po­rušením obvyklých zásad užívání zboží.

Pokud je doručené zboží vadné, nefunkční či poškozené již při převzetí, je kupující povinen o této skutečnosti prodávajícího vyrozumět nejpozději do 3 kalendářních dnů.
O druhu vady a postupu při uplatnění vady v záruční době rozhoduje vždy prodávající.

_____________­________________________­________________________­________________________­________________________­______________________

PODMÍNKY A PRAVIDLA PRO TVORBU NÁVRHŮ PRODUKTŮ

Provozovatel má na svých webových stránkách databázi grafických prvků, které může zákazník využívat při návrzích produktů. Jakákoli další manipulace s grafickými prvky provozovatele mimo webové stránky provozovatele a jeho partnerů, zejména jakékoli další publikování nebo šíření těchto prvků bez písemného souhlasu provozovatele je zakázáno.

Zákazník může při návrzích produktů využívat i své vlastní grafické prvky, fotografie a obrázky. Využívání grafických prvků, fotografií a jiných obrázků, které nejsou vlastním výtvorem zákazníka a ani nejsou převzaty z databáze provozovatele je možné využívat pouze se souhlasem jejich autora, nebo jen, pokud jsou volně užitelné.

Zákazník je plně odpovědný za grafické prvky, fotografie, obrázky, nápisy a texty, které bude využívat při tvorbě návrhů produktů. Zákazník zároveň prohlašuje, že žádné z jím použitých grafických prvků neohrožují ani neporušují autorská práva, práva k ochranným známkám či jiným právům na označení a právům duševního vlastnictví a že nejsou v rozporu s jinými právy třetích osob. Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za jakékoli přímé či nepřímé škody zákazníka, které mu vzniknou v důsledku porušení povinností uvedených v těchto pravidlech a podmínkách.

Provozovatel dále nenese žádnou odpovědnost za jakékoli přímé či nepřímé škody třetích osob, které vzniknou v důsledku porušení povinností zákazníka uvedených v těchto pravidlech a podmínkách.

Grafické prvky, ze kterých bude zákazník tvořit návrhy potisků produktů, nesmí být v rozporu se zákony České republiky a s morálními a etickými pravidly uznávanými civilizovanou a demokratickou společností (dále jen „Závadné prvky“). Nesmí obsahovat zejména: pornografickou tématiku; symboly hnutí potlačujících lidská práva, zejména fašismu, nacismu a komunismu; výzvy k násilí, nenávisti, rasové a jiné diskriminaci; výzvy k terorismu, ozbrojeným konfliktům a válkám; prvky obsahující jakékoli náboženské symboly v nevhodných, urážlivých a hanobících modifikacích a v nevhodných, urážlivých a hanobících situacích; prvky obsahující jakékoli státní symboly, jak České republiky, tak i jakéhokoli jiného státu v nevhodných, urážlivých a hanobících modifikacích a v nevhodných, urážlivých a hanobících situacích; ochranné známky a obchodní firmy, ledaže by s tím jejich majitelé vyjádřili souhlas; díla chráněná podle autorského zákona, ledaže by s tím jejich majitelé vyjádřili souhlas.

Provozovatel si vyhrazuje právo kdykoli kontrolovat grafické prvky, které zákazník použije a případně mu odmítnout produkt obsahující závadný prvek vyrobit a předat.

Provozovatel je oprávněn užívat grafické prvky zákazníka a také zákazníkem vytvořené návrhy potisků produktů, a to i pro marketingové a reklamní účely. Pro prodejní a komerční účely jsou provozovatel a jiní partneři provozovatele oprávněni užít grafické prvky zákazníka, jež jsou jeho vlastním výtvorem a návrhy produktů, jež vytvořil zákazník, pouze po jeho předchozím souhlasu.

_____________­________________________­________________________­________________________­________________________­______________________

Distributor SNB a KTB pro EU

TOPBOARD s.r.o. / Pálavská 359 / Suchohrdly 66902 / IČ:28309235 / DIČ:CZ28309235