cz       en
 

CUSTOM SERVISJSI PROFÍK ?

Jestli jsi machr přez garfiku a s naším APE BOARDS tvořičem nechceš ztrácet čas, tak nejlepší bude když si prkno navrhneš svou cestou.
Prkno ti vyrobíme a dodáme do 2 týdnů. Jen na tobě záleží jak moc kreativní budeš.
Výsledný design pošli na adresu info@apeboards.com

_____________­________________________­________________________­________________________­________________________­______________________

PLAVEŠ V GRAFICE ?

Pokud naopak nejsi graficky zdatný, nebo chceš 100% výsledek, můžeš využit našich grafických služeb.
Stačí nám říct představu o prkně, případně poslat podklady které bys rád na svém prkně viděl a my se postaráme o design. Zkrátka máš k dispozici celé grafické oddělení zančky APE BOARDS.

Další možností je úprava designu z naší kolekce. Pokud se ti líbí design prkna, ale máš zájem o provedení jiného typu, stačí říct a rádi ti namícháme model na přání.

Cena za využití CUSTOM BOARDS servisu je 2000,– za grafický návrh prkna.

_____________­________________________­________________________­________________________­________________________­______________________

PODMÍNKY A PRAVIDLA PRO TVORBU NÁVRHŮ PRODUKTŮ

Provozovatel má na svých webových stránkách databázi grafických prvků, které může zákazník využívat při návrzích produktů. Jakákoliv další manipulace s grafickými prvky provozovatele mimo webové stránky provozovatele a jeho partnerů, zejména jakékoli další publikování nebo šíření těchto prvků bez písemného souhlasu provozovatele je zakázáno.

Zákazník může při návrzích produktů využívat i své vlastní grafické prvky, fotografie a obrázky. Využívání grafických prvků, fotografií a jiných obrázků, které nejsou vlastním výtvorem zákazníka a ani nejsou převzaty z databáze provozovatele je možné využívat pouze se souhlasem jejich autora, nebo jen, pokud jsou volně užitelné.

Zákazník je plně odpovědný za grafické prvky, fotografie, obrázky, nápisy a texty, které bude využívat při tvorbě návrhů produktů. Zákazník zároveň prohlašuje, že žádné z jím použitých grafických prvků neohrožují ani neporušují autorská práva, práva k ochranným známkám či jiným právům na označení a právům duševního vlastnictví a že nejsou v rozporu s jinými právy třetích osob. Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za jakékoli přímé či nepřímé škody zákazníka, které mu vzniknou v důsledku porušení povinností uvedených v těchto pravidlech a podmínkách.

Provozovatel dále nenese žádnou odpovědnost za jakékoliv přímé či nepřímé škody třetích osob, které vzniknou v důsledku porušení povinností zákazníka uvedených v těchto pravidlech a podmínkách.

Grafické prvky, ze kterých bude zákazník tvořit návrhy potisků produktů, nesmí být v rozporu se zákony České republiky a s morálními a etickými pravidly uznávanými civilizovanou a demokratickou společností (dále jen „Závadné prvky“). Nesmí obsahovat zejména: pornografickou tématiku; symboly hnutí potlačujících lidská práva, zejména fašismu, nacismu a komunismu; výzvy k násilí, nenávisti, rasové a jiné diskriminaci; výzvy k terorismu, ozbrojeným konfliktům a válkám; prvky obsahující jakékoli náboženské symboly v nevhodných, urážlivých a hanobících modifikacích a v nevhodných, urážlivých a hanobících situacích; prvky obsahující jakékoli státní symboly, jak České republiky, tak i jakéhokoli jiného státu v nevhodných, urážlivých a hanobících modifikacích a v nevhodných, urážlivých a hanobících situacích; ochranné známky a obchodní firmy, ledaže by s tím jejich majitelé vyjádřili souhlas; díla chráněná podle autorského zákona, ledaže by s tím jejich majitelé vyjádřili souhlas.

Provozovatel si vyhrazuje právo kdykoli kontrolovat grafické prvky, které zákazník použije a případně mu odmítnout produkt obsahující závadný prvek vyrobit a předat.

Provozovatel je oprávněn užívat grafické prvky zákazníka a také zákazníkem vytvořené návrhy potisků produktů, a to i pro marketingové a reklamní účely. Pro prodejní a komerční účely jsou provozovatel a jiní partneři provozovatele oprávněni užít grafické prvky zákazníka, jež jsou jeho vlastním výtvorem a návrhy produktů, jež vytvořil zákazník, pouze po jeho předchozím souhlasu.